Δραστηριότητες

rainbow

Το πρόγραμμα διεξάγεται από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο , μία φορά την εβδομάδα, με διάρκεια μία ώρα την κάθε φορά, από δασκάλα μουσικής.

Για ηλικίες 3-6 ετών.

Πολυχώρος παιδικών ψυγαγωγικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

facebookyoutubecontact