ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-SITE

Δραστηριότητες

rainbow

Η ρομποτική είναι ένας κλάδος της μηχανικής, που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των μηχανών. Ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη χρήση ρομπότ, καθώς και την επιστήμη των υπολογιστών, τον προγραμματισμό και την  τεχνητή νοημοσύνη.

Η ιστορία της ρομποτικής έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και σήμερα η χρήση της έχει εξαπλωθεί σε πάρα πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας και όχι μόνο.


Η λέξη ρομπότ προέρχεται από τη λέξη robota που σημαίνει εργασία.Η ιστορία της ρομποτικής ξεκινάει αρκετά χρόνια πριν και η εξέλιξή της μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακή.

Στο  ΙΩΝΑΘΑΝ οι μαθητές μας εντρυφούν στις τεχνολογικές έννοιες και εκπαιδεύονται σε εφαρμογές βασικών δεξιοτήτων, στην Εκπαιδευτική Ρομποτική, τον Προγραμματισμό και την Τρισδιάστατη Εκτύπωση(3Dprinting).

Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν εργαλεία με κίνητρο την θεματολογία του σεμιναρίου της ενότητας και πάντα ανάλογα με την ηλικία τους .

Αξιοποιούν την ρομποτική τεχνολογία σαν εργαλείο μάθησης και εμπλέκονται στην διαδικασία κατασκευής και προγραμματισμού μοντέλων Ρομπότ αξιοποιώντας πακέτα κατασκευών LegoWedo, LegoWedo2.0, LegoMindstorm, Lego MindstormEV3.

H Εκπαιδευτική Ρομποτική  είναι μία από τις δραστηριότητες για παιδιά  που ακολουθεί το μοντέλο εκπαίδευσης S.T.E.M.

Πρόκειται για ακρωνύμιο από τα αρχικά των λέξεων:
Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Αυτή ή μέθοδος, δηλαδή, συνδυάζει Φυσική, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά.

Επομένως, σε ένα εργαστήριο ρομποτικής, μπορεί ο μαθητής να έρθει σε επαφή:

Με τη Φυσική
Με αυτό τον τρόπο μελετά την κίνηση, τη μεταφορά ενέργειας και την τριβή μεταξύ των υλικών. 

Με τον Προγραμματισμό
Θα πρέπει να προγραμματίσει τους αισθητήρες και να κάνει το ρομπότ να κινείται σύμφωνα με κάποιον αλγόριθμο δίνοντάς του έτσι ψηφιακή νοημοσύνη. 

Με τη Μηχανική
Μαθαίνει να κατασκευάζει και να συναρμολογεί με ακρίβεια. 

Με τα Μαθηματικά
Καλείται να υπολογίσει εμβαδόν, μήκος ή περίμετρο, να μετρήσει διαστάσεις και να βρει αναλογίες.

 

Ποιά είναι τα οφέλη της ρομποτικής;

Συνδυάζοντας όλα αυτά τα αντικείμενα μαζί η εκπαιδευτική ρομποτική προσφέρει:

 • αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση
 • δημιουργικότητα
 • συνεργασία με τα μέλη της ομάδας
 • παρατηρητικότητα
 • ερευνητικό πνεύμα
 • ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • ικανότητα λήψης αποφάσεων

Πληροφορίες

 • Ημέρες  διεξαγωγής : Κάθε Πέμπτη  18:00-19:00.

 • Ηλικίες : 3-8 ετών.

 • Μέγιστος αριθμός παιδιών / μάθημα : 10 παιδιά.

 • Τα μαθήματα είναι ετήσια , για τους μήνες Οκτώβριο έως και Μάιο.

 • Κόστος συμμετοχής : 35 ευρώ/μήνα το παιδί. Τα δύο αδέλφια 60 ευρώ/μήνα.

 • Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

ΙΩΑΝΑΘΑΝ

Πολυχώρος παιδικών ψυγαγωγικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

facebookyoutubecontact

Καταβλήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού στην εταιρεία ΙΩΝΑΘΑΝ ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ως δικαιούχος που έχει πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και παρέμεινε σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
Η αποζημίωση χορηγείται με βάση την υπ’ αρ. C(2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020(Προσωρινό Πλαίσιο) και υπ’ αρ.C(2020)3156/8.5.2020,και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.