ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-SITE

Ημερομηνία

Ωράριο

24 Δεκεμβρίου  Παρασκευή

Κλειστά

25 Δεκεμβρίου  Σάββατο

Κλειστά

26 Δεκεμβρίου  Κυριακή

10:00-22:00

27 Δεκεμβρίου  Δευτέρα

17:00-22:00

28 Δεκεμβρίου  Τρίτη

17:00-22:00

29 Δεκεμβρίου  Τετάρτη

17:00-22:00

30 Δεκεμβρίου  Πέμπτη

17:00-22:00

31 Δεκεμβρίου Παρασκευή

Κλειστά

01 Ιανουαρίου Σάββατο

Κλειστά

02 Ιανουαρίου Κυριακή

10:00-22:00

03 Ιανουαρίου Δευτέρα

17:00-22:00

04 Ιανουαρίου Τρίτη

17:00-22:00

05 Ιανουαρίου Τετάρτη

17:00-22:00

06 Ιανουαρίου Πέμπτη

10:00-22:00

ΙΩΑΝΑΘΑΝ

Πολυχώρος παιδικών ψυγαγωγικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

facebookyoutubecontact

Καταβλήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού στην εταιρεία ΙΩΝΑΘΑΝ ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ως δικαιούχος που έχει πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και παρέμεινε σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
Η αποζημίωση χορηγείται με βάση την υπ’ αρ. C(2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020(Προσωρινό Πλαίσιο) και υπ’ αρ.C(2020)3156/8.5.2020,και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.