ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-SITE

Προσφορές

Προσφορές!

Όλα τα μαθήματα – συμμετοχές στις εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες είναι δωρεάν για τον μήνα Σεπτέμβριο και πιο συγκεκριμένα: 

 

Ημερομηνία

Ωράριο

Ρομποτική  Πέμπτη 17/09 και 24/09 18:00-19:00 
Μουσικοκινητική Αγωγή  Τετάρτη 23/09 και 30/09  18:00-19:00 
Θεατρικό παιχνίδι  Τρίτη 22/09 και 29/09  18:00-19:00
Άθληση και παιχνίδι  Δευτέρα 21/09 Πέμπτη 24/09 και Δευτέρα 28/09  18:00-19:00

 

Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε μαζί μας 210 2696410 Κιν. 6937055522

ΙΩΑΝΑΘΑΝ

Πολυχώρος παιδικών ψυγαγωγικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

facebookyoutubecontact

Καταβλήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού στην εταιρεία ΙΩΝΑΘΑΝ ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ως δικαιούχος που έχει πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και παρέμεινε σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
Η αποζημίωση χορηγείται με βάση την υπ’ αρ. C(2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020(Προσωρινό Πλαίσιο) και υπ’ αρ.C(2020)3156/8.5.2020,και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.