ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-SITE

Τα νέα μας

rainbow

Οι περισσότεροι γονείς σήμερα προβληματίζονται για το εάν πρέπει να βάλουν όρια στο παιδί τους. Έρευνες έχουν δείξει πως παιδιά που ζουν σε ένα οριοθετημένο περιβάλλον, νιώθουν πιο ασφαλή και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

 

Η θέσπιση κάποιων κανόνων είναι απαραίτητη γιατί βοηθάει στη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε, πως δεν βάζουμε όρια για να τιμωρήσουμε το παιδί, αλλά για να το προστατεύσουμε και να το εξελίξουμε.

 


Βασική λοιπόν προϋπόθεση είναι να λάβουμε υπόψην μας την ηλικία του παιδιού, διότι κάθε ηλικία έχει τη δική της προσέγγιση. Επίσης το ζευγάρι πρέπει να λειτουργεί σαν ομάδα, ώστε να κατευθύνει σωστά το παιδί.
Τέλος καλό είναι να θυμόμαστε οτι τα όρια τα βάζουμε για να τα εφαρμόζουμε δίνοντας χρόνο στο παιδί να τα κατανοήσει, άρα και να τα τηρήσει.

 

Μαριαντίνα Θεοδοσοπούλου

ΙΩΑΝΑΘΑΝ

Πολυχώρος παιδικών ψυγαγωγικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

facebookyoutubecontact

Καταβλήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού στην εταιρεία ΙΩΝΑΘΑΝ ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ως δικαιούχος που έχει πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και παρέμεινε σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
Η αποζημίωση χορηγείται με βάση την υπ’ αρ. C(2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020(Προσωρινό Πλαίσιο) και υπ’ αρ.C(2020)3156/8.5.2020,και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.