ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-SITE

Τα νέα μας

rainbow

Μάθαμε για την 28η Οκτωβρίου, τι έγινε τη μέρα εκείνη, γιατί τη γιορτάζουμε, και φυσικά κάναμε πάρα πολλές κατασκευές σε γαλανόλευκο χρώμα.

 

 

Μιλήσαμε για το Όχι που είπε ο Μεταξάς

 

 

τον πόλεμο που κάναμε με την Ιταλία, είπαμε "Ζήτω η 28η Οκτωβρίου" και φτιάξαμε σημαιάκια.

 

 

 

 

Ζωγραφίσαμε το ΟΧΙ με δαχτυλομπογιά

 

 

Σχηματίσαμε το ΟΧΙ με χαρτάκια

 

 

...και κάναμε την πιο φανταστική κατασκευή

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΑΘΑΝ

Πολυχώρος παιδικών ψυγαγωγικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

facebookyoutubecontact

Καταβλήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού στην εταιρεία ΙΩΝΑΘΑΝ ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ως δικαιούχος που έχει πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και παρέμεινε σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
Η αποζημίωση χορηγείται με βάση την υπ’ αρ. C(2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020(Προσωρινό Πλαίσιο) και υπ’ αρ.C(2020)3156/8.5.2020,και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.