ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-SITE

Τα νέα μας

rainbow

Καλοσορίζουμε το νέο τμήμα προνηπιακής πρωινής δημιουργικής απασχόλησης και για αυτή τη χρονιά. Το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με κεντρικό στόχο την υποστήριξη της νοητικής, συναισθηματικής και ψυχοκινητικής ανάπτυξης.

 

 

Σε αυτό το τμήμα μπορούν να μπουν παιδάκια από ενάμιση έως και πέντε ετών, και περιλαμβάνει δημιουργικές δραστηριότητες όπως ζωγραφική,  χειροτεχνίες και κατασκευές, μουσικοκινητική αγωγή, θεατρικό παιχνίδι με δημιουργική κίνηση.

 

Ζητήστε πληροφορίες στο τηλέφωνό μας (2102696410) ή περάστε να δείτε από κοντά τις δασκάλες μας.

 

 

 

ΙΩΑΝΑΘΑΝ

Πολυχώρος παιδικών ψυγαγωγικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

facebookyoutubecontact

Καταβλήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού στην εταιρεία ΙΩΝΑΘΑΝ ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ως δικαιούχος που έχει πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και παρέμεινε σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
Η αποζημίωση χορηγείται με βάση την υπ’ αρ. C(2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020(Προσωρινό Πλαίσιο) και υπ’ αρ.C(2020)3156/8.5.2020,και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.