ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-SITE

Τα νέα μας

rainbow

Αυτό τον καιρό μαθαίνουμε για την ελιά. Λέμε ότι από τον καρπό της παίρνουμε το λάδι, βλέπουμε πώς είναι το δέντρο, τα φύλλα και οι καρποί της, και κάνουμε φανταστική κατασκευή με ρολό από χαρτί που το βάφουμε με καφέ μπογιά και φτιάχνουμε μικρά δεντράκια.

 

 

 

Μαθαίνουμε τι μας δίνει η ελιά και που χρησιμοποιούμε το λάδι. 

 

 

 

 

Ζωγραφίζουμε...

 

 

 

...και κάνουμε χειροτεχνίες!!!

 

 

ΙΩΑΝΑΘΑΝ

Πολυχώρος παιδικών ψυγαγωγικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

facebookyoutubecontact

Καταβλήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού στην εταιρεία ΙΩΝΑΘΑΝ ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ως δικαιούχος που έχει πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και παρέμεινε σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
Η αποζημίωση χορηγείται με βάση την υπ’ αρ. C(2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020(Προσωρινό Πλαίσιο) και υπ’ αρ.C(2020)3156/8.5.2020,και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.