ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-SITE

Τα νέα μας

rainbow

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το καλοκαιρινό τμήμα της πρωινής Δημιουργικής Απασχόλησης του ΙΩΝΑΘΑΝ ξεκίνησε όταν σταμάτησαν τα σχολεία και τα παιδιά που πήραν μέρος έφτιαξαν φανταστικές καλοκαιρινές κατασκευές.

 

Έβαψαν καβουράκια, ζωγράφισαν κερασάκια, έκαναν με κολάζ κοχύλια και έφτιαξαν φέτες καρπούζι από πλαστικά πιατάκια. Και όχι μόνο αυτά...

 

Θαυμάστε τα έργα τους:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΑΘΑΝ

Πολυχώρος παιδικών ψυγαγωγικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

facebookyoutubecontact

Καταβλήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού στην εταιρεία ΙΩΝΑΘΑΝ ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ως δικαιούχος που έχει πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και παρέμεινε σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
Η αποζημίωση χορηγείται με βάση την υπ’ αρ. C(2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020(Προσωρινό Πλαίσιο) και υπ’ αρ.C(2020)3156/8.5.2020,και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.