ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-SITE

Δραστηριότητες

rainbow

Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και έκφρασης.

Πρόκειται για ένα δημιουργικό γεγονός, που προσφέρει άμεση απόλαυση στο παιδί, παράλληλα όμως μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα μέσο έκφρασης και δημιουργίας, καθώς επίσης και σα μέσο προσέγγισης της θεατρικής τέχνης. 

Το κυριότερο όμως είναι ότι τα παιδιά επικοινωνούν μέσα από τα συναισθήματά τους.  Χρησιμοποιούν τα συναισθήματα και τη φαντασία τους, δύο στοιχεία απαραίτητα για να μπορέσει κάποιος να δημιουργήσει.

Το θεατρικό παιχνίδι μυεί το παιδί στο θεατρικό φαινόμενο.

Μ’ αυτό δεν διδάσκουμε στα παιδιά θέατρο. Δεν τα μαθαίνουμε πώς να γίνουν ηθοποιοί και πώς να υποκρίνονται.

Γι’ αυτό δεν απευθύνεται σε χαρισματικά παιδιά ούτε σε χαρισματικούς δασκάλους. Είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος, για να παροχετευτεί δημιουργικά η έμφυτη μιμητική τάση του ανθρώπου. Όσο πιο παιγνιώδης είναι η εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο πιο εύκολα και ουσιαστικά το παιδί μαθαίνει.

Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι μια γοητευτική διαδικασία με την οποία το παιδί εξοικειώνεται με κάθε δημόσια και ιδιωτική τελετή.

Τι εισπράττουν όμως τα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι; 

  • Ανακαλύπτουν πολλές πτυχές της ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης και γενικότερα του κόσμου. 
  • Συνειδητοποιούν τα όρια της φαντασίας και της πραγματικότητας. 
  • Κατακτούν τη γνώση μέσα από την αίσθηση, χωρίς να χρειάζεται να αποστηθίσουν ή να παπαγαλίσουν. 
  • Αποκτούν μια βιωμένη εμπειρία της χωροχρονικότητας. 
  • Υπηρετεί βαθύτατες υπαρξιακές ανάγκες  και συμβάλλει στην αυτογνωσία και στην αυτοσυνείδηση. 

Πληροφορίες

Ημέρες  διεξαγωγής : Κάθε Τρίτη  18:00-19:00.

Ηλικίες : 3-8 ετών.

Μέγιστος αριθμός παιδιών / μάθημα : 10 παιδιά.

Τα μαθήματα είναι ετήσια , για τους μήνες Οκτώβριο έως και Μάιο.

Κόστος συμμετοχής : 25 ευρώ/μήνα το παιδί.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.


ΙΩΑΝΑΘΑΝ

Πολυχώρος παιδικών ψυγαγωγικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

facebookyoutubecontact

Καταβλήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού στην εταιρεία ΙΩΝΑΘΑΝ ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ως δικαιούχος που έχει πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και παρέμεινε σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
Η αποζημίωση χορηγείται με βάση την υπ’ αρ. C(2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020(Προσωρινό Πλαίσιο) και υπ’ αρ.C(2020)3156/8.5.2020,και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.